←  Литература и Искусство

Disput.Az Forum

»


Азербайджанские песни

HOTcouture's Photo HOTcouture 20 Jun 2009 - 16:36

Soyudlar bashin ayanda
Sana sevgilim deyanda
Sanirdim dunya manimdir
Alina alim dayanda

Aglimi alibdi bashdan
???????

Davamini bilan var?


Soz. Enver Elibeyli
Mus. Ibrahim Topchubashov

Soz olmasaydi

Daglarda duman gozeldir
Qashlarin kaman gozeldir
Husyunune hech bir soz olmaz
Gozlerin yaman gozeldir
Aglimi alibdir bashdan
Kechmek olmaz bu goz-qashdan
Seni men yaman sevirem
Urekden, candan sevirem
Men gel eyle vefa, yar
Ashiqe etme cefa, yar


Soyudler bashin eyende
Sene men yarim deyende
Sanaram dunya menimdi
Gozume gozun deyende


O qara goz olmasaydi
Ehdimiz duz olmasaydi
Sene hech konul vererdim
Sozumuz soz olmasaydi
Aglimi alibdir bashdan
Kechmek olmaz bu goz-qashdan
O qara goz olmasaydi
Ehdimiz duz olmasaydi
Sene hech konul vererdim
Sozumuz soz olmasaydi
Edited by HOTcouture, 20 June 2009 - 16:38.
Reply

aspirin's Photo aspirin 21 Jun 2009 - 22:02

спасибо всем, кто поддерживает тему :loveyouu:


Хаверим
-слова Самеда Вургуна
муз. Тюнзали Агаевой

Хаверим, севгилим, сон бахар чагым
Учуб, текюлюрдю омрюмюн багы....
Юзюме илк дефе гюлен сен олдун :rolleyes:
Шаирин гедрини билен сен олдун....


п.с. Сан, вердийин суалын джавабы буду )))))

Soz. Enver Elibeyli
Mus. Ibrahim Topchubashov

Soz olmasaydi


Edited by aspirin, 21 June 2009 - 22:04.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 22 Jun 2009 - 02:23

....
п.с. Сан, вердийин суалын джавабы буду )))))

Тяшяккюр :)
Дейирям, бялкя, бир хякимлик эдиб бир-ики мясляхят дя мян йазым?! )))

Чай махнысы
Ислам Рзаев

Кимин аграйыр джаны
Бол чай ичсин мерджаны.
Хер бир дердин дерманы
Чай чай чай

Армуду стеканда чаааааай,
Юрейимиз йананда чааааай.
Адлысан, дадлысан чай чай чай,
Этирлисен, дадлысан чай чай чай.

Хер кесе гелсе гонаг,
Лазым дейил сорушмаг.
Версин йемекден габаг
Чай чай чай

Гышын гарлы чагында,
Йайда гюн габагында
Гязирляр сорагында
Чай чай чай.

Адын гезир эллери,
Кимин йохдур хебери
Бол чай ичсин мехмери
Чай чай чай.
Reply

solar eclipse's Photo solar eclipse 22 Jun 2009 - 22:17

:) ребяты, случайно никто не запостил песню Флоры Керимовой: "dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir..." ..görüşə gedəni var,görüşdən gələni var...

и "Mən səni araram" Fikrət Əmirov?
Reply

Slastis's Photo Slastis 22 Jun 2009 - 22:39

:) ребяты, случайно никто не запостил песню Флоры Керимовой: "dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir..." ..görüşə gedəni var,görüşdən gələni var...

и "Mən səni araram" Fikrət Əmirov?


Слова первой песни--см. пост 72.

А из второй песни помню только эти строки:

Hər gecə səni yar səslərəm,
Yolunu sübhədək gözlərəm
Bəs hanı,hanı yar o sevda
Gör nələr, nələr var başımda...

Mən səni araram, araram,
Gül-çiçək sanaram, sanaram...
Edited by Slastis, 22 June 2009 - 22:41.
Reply

solar eclipse's Photo solar eclipse 23 Jun 2009 - 10:57

:) спасибо, Сластена ))
Reply

тамам's Photo тамам 23 Jun 2009 - 11:56

Həzin bulaq kimi,
Sönməz çıraq kimi
Sevgim gələr dilə, yar.
Hicran gəlib getməz,
Coşan könlüm dinməz,
Bunu heç kim bilməz, yar...
Sənsiz yanar ürək,
Susar arzu, dilək.
Dönər solğun gülə, yar...

Harda qaldın, harda?
Gözüm intizarda.
Qayıt, baharım, tez gəl.
Sevimli gül, yarım.
Şirin arzularım, yolunu gözlərəm, gəl.

Ömrümün qisməti, sevgimin həsrəti, dilimin əzbəri, gəl.
Yoruldu gözlərim, qırıldı sözlərim, silindi izlərin, gəl.
Həsrət qəlbim dolar, açan gülüm solar, ömrüm xəzan olar, gəl.
Həsrət qəlbim dolar, açan gülüm solar, ömrüm xəzan olar, gəl.
Reply

Panadol's Photo Panadol 24 Jun 2009 - 10:40

Друзья, кто поможет найти слова

"Сарыкейняк" и "Бала Няргиз" ?
Reply

Slastis's Photo Slastis 24 Jun 2009 - 11:00

:) спасибо, Сластена ))

Всегда пожалуйста :loveyouu:

Друзья, кто поможет найти слова

"Сарыкейняк" и "Бала Няргиз" ?


Пожалуйста :)

Sarıköynək

Cilvələnib nə qarşımda durubsan,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,
Mələksən, çixmısan cənnət bağından,
Heç kəs olmaz sənə tay, ay Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,

Doymaq olmur işvəsindən, nazından,
Fərə-kəklik kimi xoş avazindan,
Yel vurdu, rübəndin atdı üzündən,
Elə bildim doğdu Ay, Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək,
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,


Tutidilli, sərviboylu Salatın,
Yoxdur mərhəməti bu səltənətin,
Göndər gəlsin Ələsgərin xələtin,
Eyləmə əməyin zay, Sarıköynək,
Özüm sənə qurban, ay Sarıköynək.
Canim sənə qurban, ay Sarıköynək,

Bala Nergiz

Budur gəldi bahar fəsli,
Açilibdir lalə, nərgiz,
Ağiz süddur, dodaq qaymaq,
Dilin batib bala, Nərgiz.
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz.

Əlimi vermişəm ələ,
Canım qurban fitnə-felə,
Şəbnəm kimi incəbelle,
Necə gedim yola, Nərgiz?
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz

Sən şairi küsdürmüsən,
Qol-qanadin sındırmısan,
Gəlib yolun pusdurmusan,
Nəcə gedim yola Nərgiz
Ay Nərgiz, can Nərgiz,
Mən sənə qurban, Nərgiz.
Edited by Slastis, 24 June 2009 - 11:05.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 24 Jun 2009 - 12:13

Hava istidir, bəlkə, bu mahnı sərinlik gətirər ))

Sizə Salam Gətirmişəm

Sərin sulu bulaqlardan,
Yaşıl yarpaq budaqlardan,
Lalə rəngli yanaqlardan,
Gül süzülən dodaqlardan
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.

Qatar-qatar durnalardan,
Yaşıl başlı sonalardan, hey
Azərbaycan diyarından,
Koroğlunun Nigarından
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.


Qoç Nəbinin Həcərindən,
Səttar Xanın hünərindən,
Behrənginin şəhərindən,
Dan ulduzlu səhərindən
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.


Qatar-qatar durnalardan,
Yaşıl başlı sonalardan, hey
Azərbaycan diyarından,
Koroğlunun Nigarından
Sizə salam, sizə salam gətirmişəm.
Reply

Panadol's Photo Panadol 24 Jun 2009 - 16:32

"Агачда лейлек йува гуруд гедяр..."

"Йарын озюня гурбан олум, ширин созюня гурбан олум..."

"Иряванда йар галмады, о йар ня йардыр...":)


Кто поможет найти?
Reply

Slastis's Photo Slastis 24 Jun 2009 - 16:42

"Агачда лейлек йува гуруд гедяр..."


Ağacda leylək yuva bağlar gedər,
Qız sevən oğlan hava bağlar gedər.
Ağacda alma yanağı qırmızı,
Dər səbətə yığ onu bağban qızı.
Ağacda alma dadı baldan şirin.
Ay qız, ay oğlan onu xəlvət dərin!
Ağacda alma yetişib dər, tez ol.
Dostlar üçün sən onu göndər, tez ol,
Yaşıl bağın gözəlidir ağ alma.
Almanı dərdin daha bağda qalma,
Almanı dərdin daha bağda qalma.

"Йарын озюня гурбан олум, ширин созюня гурбан олум..."


Если честно, не поняла о какой песне идет речь?

"Иряванда йар галмады, о йар ня йардыр...":)


Не яр, а хал :)
см. пост 192.
Edited by Slastis, 24 June 2009 - 16:46.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 24 Jun 2009 - 16:48

Панадол, очень рады, что тема вам по душе :cheers:
Reply

тамам's Photo тамам 24 Jun 2009 - 18:10

Sən dönsən də mən dönmərəm
Şövkət Ələkbərova

Ay şöhrətim şanım mənim
Halı pərişanım mənim
Küsüb məndən özgələrdən
Məni soruşanım mənim
Sən dönsən də mən dönmərəm
Günəş sönər mən sönmərəm
Əzabından deyinmərəm
Var bölə nişanım mənim

Bir az da səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm
Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm
Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla
Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm
Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir
Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm
Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm
Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin
Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm

Sən gizlədib gül üzünü
Gəl qaratma gündüzümü
Söz eyləyib hər sözümü
Küsüb barışanım mənim
Sən dönsən də mən dönmərəm
Günəş sönər mən sönmərəm
Əzabından deyinmərəm
Var bölə nişanım mənim
Edited by тамам, 24 June 2009 - 18:11.
Reply

Az_Strateg's Photo Az_Strateg 24 Jun 2009 - 20:08

Чох мараглы мовзудур) меним истедийим халг махнысы дейил, амма дейирем белке сизлерде олар:

Рехметлик Тофиг Гулийеин "Узук" романсы, еввелчеден миннетдарам))
Reply

Slastis's Photo Slastis 24 Jun 2009 - 20:42

Чох мараглы мовзудур) меним истедийим халг махнысы дейил, амма дейирем белке сизлерде олар:

Рехметлик Тофиг Гулийеин "Узук" романсы, еввелчеден миннетдарам))


Мёвзу "Азербайджанские песни" адланыр. Бурда текдже халг махнылары дейил, бютюн азербайджан махнылары мюзакире олуна билер:))) Бу да истедийиниз романс:

Üzüyümün qaşı firuzədəndir
Könlüm aşılmayır bu gün nədəndir,
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir...

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa
Sonalar göllərdə üzərlər qoşa,
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa...

Bulud gələr çiskin çilər, çən eylər
Yar yarından ayrı qüssə, qəm eylər,
Sevgilimdən necə qalım aralı
Bir baxışla qəlbə min məlhəm eylər...
Reply

Az_Strateg's Photo Az_Strateg 25 Jun 2009 - 12:22

Мёвзу "Азербайджанские песни" адланыр. Бурда текдже халг махнылары дейил, бютюн азербайджан махнылары мюзакире олуна билер:))) Бу да истедийиниз романс:

Üzüyümün qaşı firuzədəndir
Könlüm aşılmayır bu gün nədəndir,
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir...

Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa
Sonalar göllərdə üzərlər qoşa,
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa...

Bulud gələr çiskin çilər, çən eylər
Yar yarından ayrı qüssə, qəm eylər,
Sevgilimdən necə qalım aralı
Bir baxışla qəlbə min məlhəm eylər...Большое спасибо) вы мне очень помогли, а если не секрет слова наших песен в нете где нибудь еще есть))
Reply

Slastis's Photo Slastis 25 Jun 2009 - 12:54

Большое спасибо) вы мне очень помогли, а если не секрет слова наших песен в нете где нибудь еще есть))


Не за что. :rolleyes:
К сожалению конкретного архива в интернете нет. Для того, чтобы найти слова какой-то песни нужно дать правильный поиск, т.е. нужно правильно знать минимум 2-3 строки этой песни. А есть песни, слова которых в нете вообще отсутствуют. Но можно найти mp3 этих песен, прослушать и записать слова. :)
Reply

Panadol's Photo Panadol 25 Jun 2009 - 13:53

Если честно, не поняла о какой песне идет речь?


из фильма "Ромэо мяним гоншумдур" :)
Reply

Bushido's Photo Bushido 26 Jun 2009 - 19:25

чершенбе гюнюндя чешме башында
гёзюм бир алагёз ханыма дюшдю.

гашыны ойнатды, гёзюндян гюлдю,
гюляндя гадасы джаныма дюшдю.

Елескерем, хер дердиден халыям,
ханым, сен дердлисен, мен яралыям.

деди: нишанлыям, озгя малыям.
сынды гол-ганадым, яныма дюшдю.

гюля-гюля, гюля-гюля, ай ханым
гюля-гюля, гюля-гюля ал джаным...
Reply

Bushido's Photo Bushido 26 Jun 2009 - 19:40

Омрюм пайызында севдим-севилдим
Еле билирем ки, илк баhарам мендалыны билмирем, ким билирсе зехмет олмаса язсын. :)
Reply

тамам's Photo тамам 27 Jun 2009 - 14:29

Qurbanın olum, güllər açıb fəsli bahardır,
Bir laləyə bax, nərgizə bax bir, gör nə xumardır...

Həsrətlilərin gəldi vüsal fəsli yetişdi,
Mən bir dağam əfsus ki, zirvəm yenə dağdı!

Mirvarid yanırsa,
şəbi hicran kimi yansa...
...Eşqində soltan kimi yansa
Yan Leyli kimi, Məhsəti,
Heyran kimi yansa.....

Titrəşdi çəmən gülləri, yaz yelləri əsdi
Qurbanın olum, bəsdir bu hicran daha bəsdi.

Tər köynəyini yırtdı qızıl qönçə budaqda
Gül bülbülünü görmək üçün gör nə tələsdi, gör nə tələsdi...
Reply

Slastis's Photo Slastis 27 Jun 2009 - 23:20

из фильма "Ромэо мяним гоншумдур" :)

Вспомнила. Эту песню поют Самед и Ариф. В песне говорится о том, что оба влюбились в одну и ту же девочку.
Только слова не помню и в нете нигде не смогла найти. Сорри :)
Reply

Slastis's Photo Slastis 27 Jun 2009 - 23:32

Омрюм пайызында севдим-севилдим
Еле билирем ки, илк баhарам мен
далыны билмирем, ким билирсе зехмет олмаса язсын. :)


Bushido, zəhmət deyil, buyurun: :)

Z. Xanlarovanın repertuarından. Sözlərin müəllifi B. Vahabzadə.

Ömrün baharında sevdim, sevildim
Elə bilirəm ki, ilk baharam mən
Arxanca sürünən kölgənəm sənin
Harda qərar tutsan, orda varam mən.

Sevgiyə hədd qoymaq düzü günahdır
Cahilin hər işi, sözü günahdır,
Eşqi günah saymaq özü günahdır
Kim deyir eşqimdə günahkaram mən?

Özün bir aləmsən, eşqin bir aləm
Sən olan könüldə nə kədər, nə qəm?
Sənsiz bu dünyanın ən bədbəxtiyəm
Səninlə hər zaman Bəxtiyaram mən.
Reply

тамам's Photo тамам 28 Jun 2009 - 12:22

Bülbüllər oxur, çəh çəh edir bağda gül üstə,
Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş çəmən üstə,
Sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
Ay oğlan səni tanrı, dolan gəl bizə sarı,
Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam,

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərvi rəvandır,
Ay qiz, öldüm amandır, məni başa dolandır,
Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.
seher tezden anamin zumzumesinde bu mahnin sedasiyla oyandim, cox xosuma geldi, :) bilmirsiz mp3 nece tapmaq olar?
Reply

Slastis's Photo Slastis 28 Jun 2009 - 21:57

Bülbüllər oxur, çəh çəh edir bağda gül üstə,
Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş çəmən üstə,
Sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
Ay oğlan səni tanrı, dolan gəl bizə sarı,
Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam,

Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərvi rəvandır,
Ay qiz, öldüm amandır, məni başa dolandır,
Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.
seher tezden anamin zumzumesinde bu mahnin sedasiyla oyandim, cox xosuma geldi, :) bilmirsiz mp3 nece tapmaq olar?

Bu mahnının bir çox ifaçıları olub. Amma mən Səxavət Məmmədovun ifasını daha çox bəyənirəm. Buyurun, bu da endirmək üçün link:
http://mp3.open.az/index.php?sn=4669
Reply

Slastis's Photo Slastis 30 Jun 2009 - 08:53

Bax bu mahnı heç kimin yadına düşmədi:))
Обидно, чесслово :(


Gülərüzlü həkim qız
Ey gözləri bənövşə
Qapımızdan keçəndə
Sarsılıram həmişə

Başım da ağrımır ki,
Bir yanına gəlim mən
Geyinib ağ xalatı
Qəlbimi dinləyəsən.

Söylə intizarını
Nə vaxtadək çəkim, qız?
Oxuyuram səninçün
Bu nəğməni həkim-qız.

Günəş kimi təmizdir
Safdır sənin niyyətin
Ellərə ömür verir,
Həyat verir sənətin.

Qoy toxunsun sinəmə
O şəfqətli əllərin
Ürəyinlə dinlə bir
Ürəyimin tellərin.

Söylə intizarını
Nə vaxtadək çəkim, qız?
Oxuyuram səninçün
Bu nəğməni həkim-qız.
Reply

solar eclipse's Photo solar eclipse 30 Jun 2009 - 23:02

Bax bu mahnı heç kimin yadına düşmədi:))
Обидно, чесслово


джаан! :loveyouu:

потеме, песню О.Агаева "гяль гайтар эшгими" и народную песню "Рейхан" уже постили? :)

обожаю эту песню в исполнении Айгюн Казимовой с классной аранжировкой, если у кого будет линк, приаттачьте плс..
Reply

Slastis's Photo Slastis 01 Jul 2009 - 08:26

джаан! :loveyouu:

потеме, песню О.Агаева "гяль гайтар эшгими" и народную песню "Рейхан" уже постили? :)

обожаю эту песню в исполнении Айгюн Казимовой с классной аранжировкой, если у кого будет линк, приаттачьте плс..Октай Агаев "Гел гайтар ешгими"

Dünyada min gözəl tapardım
Sən mənim ömrümü qopardın
Qaytar ver ömrümü, günümü
Sən onu özünlə apardın.

Gəl məni ucuz tutma sən
Getmisən heç qayıtma sən
Qaytar ötən qünləri sən qaytar
Qaytar ömrümü...

Ver mənim eşqimi
O sənə heç gərək deyil
Gəl qaytar eşqimi
O solğun bir çiçək deyil.

Uzanıb qaldı əllərim
Əlimdə soldu güllərim
Mən sənə qayıt gəl, demirəm
Qaytar o, ayları, illəri

Gəl məni ucuz tutma sən
Getmisən heç qayıtma sən
Qaytar ötən qünləri sən qaytar
Qaytar ömrümü...

Ver mənim eşqimi
O sənə heç gərək deyil
Gəl qaytar eşqimi
O solğun bir çiçək deyil.


"Рейхан" в исполнении Айгюн
( хотя я люблю эту песню в исполнении Рашида Бейбутова, но в ее варианте аранжировка действительно интересная:))

Dağlar qızı Reyhan Reyhan
Parlaqdır ulduzun Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız

Gözəllər gözəli Reyhan Reyhan
Sevdamın əzəli Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız

Zil qaradır gözün Reyhan Reyhan
Baldan şirin sözün Reyhan Reyhan
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən ay qız
Gül çiçəksen ay qız
Birdanəsən ay qız
Dürdanəsən ay qız.

http://mp3.open.az/i...97&a=down&t=mp3
Reply

Panadol's Photo Panadol 01 Jul 2009 - 10:50

ДОбрый день!

Кто-нибудь знает слова песни на азербайджанском языке на мелодию "Ламбады" ?
Reply

Slastis's Photo Slastis 02 Jul 2009 - 13:15

ДОбрый день!

Кто-нибудь знает слова песни на азербайджанском языке на мелодию "Ламбады" ?

Панадол, Ламбада не азербайджанская песня...
Но специально для вас я перевела слова этой песни на азербайджанский язык. Прошу учесть, что я не поэтесса и не умею сочинять стихи. Получилось в свободном стиле...

Бир заман онунчюн агладыгым кимсе
Инди озю аглаяджаг...
Аглаяраг, горуя билмедийи
Севгини хатырлайаджаг...

Хара гетсе де
Хатирелерим онунла оладжаг
О оленедек
Хатирелерим онунла оладжаг...

Бизим бу регсимиз,
Гюнеш ве дениз,
Чимерлик ве онун
Таптадыгы севгимиз...

Мен ламбада ойнамага
Башладыгым анда
О хяр шейи хатырлаяджаг...

Хара гетсе де
Хатирелерим онунла оладжаг
О оленедек
Хатирелерим онунла оладжаг...


Аглаяраг, хатырлаяджаг
Бир заман хюркютдюйю севгини
Менсе аглая-гюле оbeeeeepджам о севгиден
Хансы ки, бир де дёнмез гери...

Никогда бы не подумала, что у такой ритмичной песни такие грустные слова. :(
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 02 Jul 2009 - 13:20

...
Никогда бы не подумала, что у такой ритмичной песни такие грустные слова. :(

Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)
Reply

Panadol's Photo Panadol 02 Jul 2009 - 14:21

Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)


Мяним дя созюм йохдур! Сластис, ты гениальна! цветы тебе! :rroza: :rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza:
Reply

Slastis's Photo Slastis 02 Jul 2009 - 15:57

Сластис, ты талант :) мяним дааааай сёзюм йохду :)

Бизим торпаг анджаг истедадлар йетирир, сен ки, буну яхшы билирсен :sluxii:

Мяним дя созюм йохдур! Сластис, ты гениальна! цветы тебе! :rroza: :rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza::rroza:


Спасибо за прекрасные розы. :loveyouu: Они мне напомнили вот эту песню:Багчаларда ясеменлер верди баш-баша,
Лалелер бюрюдю чемени, дюзю,
Ай севгилим бу йерлерде гезмесек гоша,
Чичеклер, чеменлер гынайар бизи.

Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.


Пайыз гелди, учду гетди дурна гатары
Чеменлер ренгини нийе итирди
Йох, солмады юрейимде ешгин бахары
Арзулар, юмидлер мин гюл битирди.


Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.
Reply

solar eclipse's Photo solar eclipse 03 Jul 2009 - 12:01

:) Сластис, в тебе дремлет великий копирайтер ))

за мои запросы -отдельное спасибо.
Reply

Panadol's Photo Panadol 03 Jul 2009 - 12:45

Бизим торпаг анджаг истедадлар йетирир, сен ки, буну яхшы билирсен :sluxii:
Спасибо за прекрасные розы. :loveyouu: Они мне напомнили вот эту песню:
Багчаларда ясеменлер верди баш-баша,
Лалелер бюрюдю чемени, дюзю,
Ай севгилим бу йерлерде гезмесек гоша,
Чичеклер, чеменлер гынайар бизи.

Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.


Пайыз гелди, учду гетди дурна гатары
Чеменлер ренгини нийе итирди
Йох, солмады юрейимде ешгин бахары
Арзулар, юмидлер мин гюл битирди.
Сачларына гюл дюзюм
Меним гюнюм, гюндюзюм
Сенсиз мен недже дёзюм
Билмирем озюм.


отличная песня! и мне очень нравится!
Reply

тамам's Photo тамам 03 Jul 2009 - 23:55

salam
Yalchin Rzazadenin ifaseinde "bendem" mahnisinin sozlerini tapsaniz chox sevinerem.
Reply

Slastis's Photo Slastis 06 Jul 2009 - 10:32

salam
Yalchin Rzazadenin ifaseinde "bendem" mahnisinin sozlerini tapsaniz chox sevinerem.


Əzizim gülə bəndəm, gülə bəndəm
Bülbüləm gülə bəndəm, gülə bəndəm
Dindirmə qan ağlaram, ağlaram mən yar
Bir şirin dilə bəndəm.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.


Əziziyəm dolan gəz, yar dolan gəz
Get qürbətdə dolan gəz, yar dolan gəz
Namərdə boyun əymə, boyun əymə yar
Get qürbətdə dolan gəz, yar dolan gəz.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.

Dolanar keçər zaman, keçər zaman
Fələk vermir bir aman, vermir aman
Nə dosta etibar var, etibar var
Nə yarda əhdi-peyman, əhdi-peyman.

Naçaram mən, naçaram
Bağlı qapı açaram
Yar gözün yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram
Yar gözü yaşlı görsəm
Baş götürüb qaçaram.
Edited by Slastis, 06 July 2009 - 10:33.
Reply

Panadol's Photo Panadol 07 Jul 2009 - 15:16

Кто знает слова песни в исполнении Ялчына Рзазаде из фильма "Дядя Горгуд" ?
Reply

Slastis's Photo Slastis 07 Jul 2009 - 15:44

Кто знает слова песни в исполнении Ялчына Рзазаде из фильма "Дядя Горгуд" ?


Панадол, я понимаю, что вы у нас новенький и вероятно вам неохота читать всю тему, но эта песня была, тем более на кирилице :hmmm:
См. пост 115. :)


Хочу поделится словами очень хорошей песни в исполнении Акифа Ислам-заде. Надеюсь вы все ее помните.


Akif Islamzadə "Keçən günlərimi qaytaraydılar"

Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin
O bircə kəlmənə min can verərdim
Ömrünü, gününü dərd eyləsəydin
Ömrümü, günümü qurban verərdim.

Bezdirdim mən səni sədaqətimlə
Qaldım həsrətinlə, müsibətinlə
Könlümü alsaydın bu zülmətinlə
Sənə bir günəşli cahan verərdim.

O çağlar necə də mənə haydılar
Könlümə, gözümə şəfəq yaydılar
Keçən günlərimi qaytaraydılar
Gələn günlərimi qurban verərdim.


Elə ayrıldıq ki, səninlə ey gül
Bir də ayrılıqdan ayrı düşmərik
Ah, bu son hicranın vüsalı müşkül
Dağ dağa rast gələr, biz görüşmərik.

O çağlar necə də mənə haydılar
Könlümə, gözümə şəfəq yaydılar
Keçən günlərimi qaytaraydılar
Gələn günlərimi qurban verərdim.

Edited by Slastis, 07 July 2009 - 15:49.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 07 Jul 2009 - 18:22

Хочу поделится словами очень хорошей песни в исполнении Акифа Ислам-заде. Надеюсь вы все ее помните.
Akif Islamzadə "Keçən günlərimi qaytaraydılar"

дейиляня гёря бу махныйа гёря Акиф Исламзадени вахтыле совет мемурлары чагырыб изахат истейиблер ки, сен неден данышырсан, бес коммунизм инкишаф эдир, ирели гедир, сен исе кечен гюнлери гери гайтармаг ниййетиндесен.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 07 Jul 2009 - 21:33

Алагёзлюм
Акиф Исламзаде

Музыка: Эмин Сабитоглу
Слова: Нигар Ряфибяйли

Ала гёзлюм, сенден айры геджелер
Бир ил кими узун олур нейлейим?
Багчамызда гызылгюллер хер сехер
Тезден ачыр вахтсыз солур нейлейим?

Нергизлерин гёзю йашла доланда
Бенёвшелер бахыб гемгин оланда
Геренфилин гёзю йолда галанда
Йасеменлер сачын йолур нейлейим?

Чичеклерин чекир гёзю интизар
Айрылыгдан бетер дюнйада не вар?
Йаз ахшамы сени бил ки, бу Нигар
Хезин-хезин йада салыр нейлейим?

Тез гелесен, белке эладж вересен
Сюнбюллерин сачын йыгыб хёресен
Чичеклери гелиб ёзюн дересен
Йолда галыб бахышлары нейлейим?

Чичеклерин чекир гёзю интизар
Айрылыгдан бетер дюнйада не вар?
Йаз ахшамы сени бил ки, бу Нигар
Хезин-хезин йада салыр нейлейим?

Бу йахынларда ад гюнюню гейд эдеджек формудан меджбури кёчкюн олан (мювеггети) мёвзу муэллифинин шерефине :)
Reply

Slastis's Photo Slastis 08 Jul 2009 - 08:44

Бу йахынларда ад гюнюню гейд эдеджек формудан меджбури кёчкюн олан (мювеггети) мёвзу муэллифинин шерефине :)


Гелин юмид елейек ки, бютюн гачгын ве кёчкюнлер тезликле ёз юрд-юваларына гайыдаджаглар, хемчинин мёвзу мюеллифи. Бу да онун шерефине. Агададаш Агаевин ифасында. :(

Нейи итирмишем, нейи газандым
Харда сойуг гёрдюм, харда гызындым
Ёмрюн пайызыдыр, халымы сорма
Бу да бир йазыдыр, халымы сорма.

Ветеним яралы, елим яралы
Юрейим яралы, ялим яралы
Гачгынам, кёчкюнем, халымы сорма
Сых мени кёксюне, халымы сорма.


Ярымчыг юреклер, севгимиз харам
Мен беле сеадет арзуламарам
Шехидем, иткинем, халымы сорма
Гисас гюнюнеджен, халымы сорма.

Ветеним яралы, елим яралы
Юрейим яралы, ялим яралы
Гачгынам, кёчкюнем, халымы сорма
Сых мени кёксюне, халымы сорма.
Reply

Panadol's Photo Panadol 08 Jul 2009 - 13:44

А как насчет песни "Геджя йаман узундур" ?
Reply

Slastis's Photo Slastis 08 Jul 2009 - 14:28

А как насчет песни "Геджя йаман узундур" ?

см. пост 136.
Reply

Slastis's Photo Slastis 08 Jul 2009 - 14:41

"Gün keçdi" filmindən bu mahnı yəqin ki, hamının yadındadır:

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Unut məni səhərlər
Gündüzlər unut- dedi
Ulduzlu gecələrdə
Unut məni əbədi.

Axşamlar yada salma
Xatirələrə dalma
Yaxşı..Yaxşı...Unutdum... Amma...

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Unut məni payızda
Baharda unut-dedi
Könlündən uzaq eylə
Dərdi,qəmi, kədəri.

Keçən günləri anma
Xatirələrə dalma
Yaxşı..Yaxşı...Unutdum... Amma...

Düşürsən yadıma
Yağanda yağışlar
Bağışla gözəl yar,
Bağışla...Bağışla...

Musiqisi Emin Sabitoğlunundur. Bəs sözlərin müəllifi kimdir? Bilirsiz? :sluxii:
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 08 Jul 2009 - 14:52

Bizim lirik
Reply

Slastis's Photo Slastis 08 Jul 2009 - 14:55

Bizim lirik

Səhv cavabdır :morqqqq: Başqa variant var?
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 08 Jul 2009 - 14:59

Səhv cavabdır :morqqqq: Başqa variant var?

странно
http://az.wikipedia....ün_Keçdi_(1971)
Reply

Slastis's Photo Slastis 08 Jul 2009 - 15:07

странно
http://az.wikipedia....ün_Keçdi_(1971)


Я тоже так думала, но...Слова этой песни написал Анар. Это его первое стихотворение. А вдохновил его lirik...
Я читала об этом, Анар пишет, что в студенческие годы, когда он учился в Москве, переписывался с Вагифом Самедоглы и Эмином Сабитоглы. Однажды он получает письмо от В. Самедоглы, всего две строчки:

Ягыш ягыр...
Ядыма дюшдюн, багышла...


Эти две строчки настолько потрясли Анара, что через несколько дней он написал эти стихи. Воть. :)
Стихи очень красивые. А песня в исполнении Мирзы Бабаева-просто великолепная!
Edited by Slastis, 08 July 2009 - 15:09.
Reply

Jive's Photo Jive 10 Jul 2009 - 09:35

Dagları duman alanda
Gözüm yollarda qalanda
Yadıma səni salanda
Gül yanagım solmasınmı.

Əsən yellər, əsən yellər
Sevgilimdən mənə xəbər
Solanda narın çiçəklər
Gözüm yaşla dolmasınmı.

Bu yerlərdən keçməz oldun
Dost-düşməni seçməz oldun
Eşqinə and içməz oldun
Kölnüm xarab olmasınmı...

в исполнении Зейнаб Ханларовой
Reply

solar eclipse's Photo solar eclipse 11 Jul 2009 - 17:32

:) вернулась ))

вспомнила песни, с такими вот словами; ее еще недавно Ирада Ибрагимова удачно пела...

nəğməlidir qışı -yazı
Arpaçayı, xan Arazı
taleyini günəş yazıb
bu diyarın, bu diyarın, bu diyarın...

и

sudan gələn sürməli gız...
çox incidir kuzən səni, balam, çox incidir kuzən səni
____

...alışan gözlərə bax gözlərə,
oynamaq çox yaraşır bizlərə

bu gün şən bayramıdır ellərin...
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 11 Jul 2009 - 22:35

Элвида
Йалчын Рзазаде

Эшгинле чаглайан иллере,
Сачына дюздюйюм гюллере
Бу гюндян, язизим, дюнйада
Элвида дейирем, элвида

Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.

Бир нурлу гюнешдин, сонмусен,
Эл чатмаз хяйала донмусен.
Гюнахкар гезмейек дюнйада,
Элвида дейирем, элвида.

Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
Бир заман чарпан юрекдик,
Бир заман чахан шимшякдик,
Бир заман хяйата гярякдик.
Reply

Консуэло's Photo Консуэло 12 Jul 2009 - 17:54

Уже целый 30 минут слушаю одну и ту же песню… странно еще даже не устала )

Gorushune gelmishem,
Sen ey gozu benovshem.
Gozu nemli dayanma,
Bele qemli dayanma.

Sesinle dindi dunya,
Sevin, senindi dunya.
Sevenlerindi dunya,
Bele qemli dayanma.

Var soyugu, var odu,
Bu yol sevgi yoludu.
Urek sozle doludu,
Bele qemli daynma.

Konlu bulud deyilse,
Siniq umid deyilse.
Sen ki sukut deyilsen,
Bele qemli daynama.

Chichek achsin izinde,
Gunesh gulsun gozunde.
Bir sevinc tap ozunde,
bele qemli dayanma.
Reply

Законопослушный's Photo Законопослушный 14 Jul 2009 - 14:00

Кто знает слова песни из репертуара "гайа" - ала гезлюм, ширин созлюм, гял бяри!
Reply

Slastis's Photo Slastis 14 Jul 2009 - 15:01

Кто знает слова песни из репертуара "гайа" - ала гезлюм, ширин созлюм, гял бяри!


О какой песне идет речь? Я помню почти все песни этой группы, но не помню в какой конкретно песне присутствуют эти слова. Можете написать еще несколько слов (или строку) из этой песни? Помните ли суть? О чем эта песня?

П.С. Благодаря вашему вопросу нашла песню, которую давно искала. Эта песня из фильма "Кечен илин сон геджеси". Автор сценария Анар. Автор слов песни: Вагиф Самедоглы. Композитор: Эмин Сабитоглы.


Апарыр мени вахт апарыр
Кёнлюмден, елимден гопарыр
Апарыр мени вахт апарыр
Кёнлюмден, елимден гопарыр
Ай ана, гёзлерим гапаныр
Гелерем булудлар кеченде...

Белке...Белке... Белке де...
Белке... Белке де...

Гелерем бу йайа гелерем
Йай отсе пайыза гелерем
Гелерем бу йайа гелерем
Йай отсе пайыза гелерем
Нигаран галмысан билирем
Гелерем гарангуш геленде...

Белке...Белке... Белке де...
Белке... Белке де...

Чыхырлар дюняя гатарлар
Гатарлар мин йере чатарлар
Чыхырлар дюняя гатарлар
Гатарлар мин йере чатарлар
Хеле ки, дюняда гатар вар
Гелерем вагонлар отенде...

Белке...Белке... Белке де...
Белке... Белке де...
Reply

Законопослушный's Photo Законопослушный 14 Jul 2009 - 15:05

из фильма "Лифтчи гыз"

"Мян гязирям хяр йаны, мяз гязирям хяр йаны, тапдым сяни назлы джейраны..."

За приведенную песню спасибо. :rroza:

Классно все-таки пишет Вагиф муаллим.
Reply

Slastis's Photo Slastis 14 Jul 2009 - 15:16

из фильма "Лифтчи гыз"

"Мян гязирям хяр йаны, мяз гязирям хяр йаны, тапдым сяни назлы джейраны..."

За приведенную песню спасибо. :rroza:

Классно все-таки пишет Вагиф муаллим.


Разве в этой песне есть такие слова? :wow1:

Ахшам чагы, сахил багы
Бюрюненде ишыглара гёрдюм ону
Ала гёзлер ахды кечди
Юрейими яхды кечди...

Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Хардасан яр, гел , тутмурам герар...
Мен гезирем хяр яны
Мен гезирем хяр яны
Тапым сени назлы джейраным.

Гара гашлы гёзел чохду
Амма она бу сахилде бир тай йохду
Гашлар гара, гёз бадамы
Дели ейлерлер адамы...

Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Хардасан яр, гел , тутмурам герар...
Мен гезирем хяр яны
Мен гезирем хяр яны
Тапым сени назлы джейраным.

Гёзел Бакы, гёзел шехер
Ахшам-сехер мен гезирем о гыз ханы?
Кючелерин гур, ишыглы
Гыз галасы ярашыглы...

Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Сахил бою гезирем о гёзели,гёзели
Хардасан яр, гел , тутмурам герар...
Мен гезирем хяр яны
Мен гезирем хяр яны
Тапым сени назлы джейраным.
Reply

тамам's Photo тамам 14 Jul 2009 - 22:28

Hesen gel hey hesen gel
Sevgi bağın kesen gel
könlüm arzular seni
Ya men gelim, ya sen gel

Reyhanı ektim düze
Göğerdi qalxdı dize
Eyvanda toy çalırlar
Gelin gelir evimize

Men aşıq o gün eyler
O günler o gün eyler
Yar yara qovuşanda
Bayramı o gün eyler

Men aşiq üz ıl meni
Yakamda düzil meni
Vefalı yar, yar olsa
Gözleyer yüz yıl meni
Reply

AZDK's Photo AZDK 16 Jul 2009 - 22:45

aspirin, неужто намечается открытие НИИ Культурного Наследия? )))

"Гел барышаг"
Написана Эльзой Ибрагимовой для Гусейнага Хадыева. Позже эту песню исполнял еще и Йалчын Рзазаде

Гезлеринде йене гилей охунду
Мян ня дедим, юреине тохунду?
Бу адятдир, аралыгда соз олар,
Гял барышаг, нийе кюсдюн йене, йар?
Бу адятдир, аралыгда соз олар,
Гял барышаг, нийе кюсдюн йене, йар?


Слезы на глазах... Я даже не знала, что кто-то кроме меня помнит эту песню. Слова этой песни написал ряхмятлик Алиага Кюрчайлы. Слова - гимн любви...
Reply

raba Allaha's Photo raba Allaha 18 Jul 2009 - 10:30

Салам всем.
Может кто знает текст народной песни:

Гезлеринден билирем Бакынын маралысан,
Бакынын маралысан, яр харалысан?

еще песня со словами:
Ялгызам ялгыз, ялгызам ялгыз
Гял мяни ода... салма вяфасыз.

Благодарю заранее.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 18 Jul 2009 - 17:29

Салам всем.
Может кто знает текст народной песни:

еще песня со словами:
Ялгызам ялгыз, ялгызам ялгыз
Гял мяни ода... салма вяфасыз.

Благодарю заранее.

Салам. Мовзу йашайырса, йашаданлар саг олсун. :)

Sənə də qalmaz

Könlüm sənin əsirin,
Qəlbim sənindir, yar,
Qəlbim sənindir.
İnsaf eylə, xoş sözlə
Məni gəl dindir, yar,
Məni gəl dindir.

Söylə nədir bu ədalar,
Bu işvə,bu naz.
Gedər bir gün bu gözəllik,
Sənə də qalmaz

Yalqızam,yalqız
Yalqızam,yalqız
Gəl məni möhnətə, oda
Salma, vəfasız.
Söylə nədir bu ədalar,
Bu işvə, bu naz.
Gedər bir gün bu gözəllik,
Sənə də qalmaz.

Dağlar başı dumandır,
Yenə dumandır, yar,
Yenə dumandır.
Ayrılığın ölümdən
Mənə yamandır, yar,
Mənə yamandır.

Söylə nədir bu ədalar,
Bu işvə, bu naz?
Gedər bir gün bu gözəllik,
Sənə də qalmaz.

Yalqızam,yalqız.
Yalqızam,yalqız.
Gəl məni möhnətə, oda
Salma, vəfasız.
Söylə nədir bu ədalar,
Bu işvə, bu naz?
Gedər bir gün bu gözəllik,
Sənə də qalmaz.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 18 Jul 2009 - 17:39

Дагларын башы
Алим вя Фергане Гасымовлар (самое лучшее исполнение, имхо)

Дагларын башы гышда гар олар,
Йар йарын гёрмяся рянги саралар.

Гял гёзялим, гял мяляйим.
Гял, мяни диндир, кёнлюм сяниндир.

Алям ня гёзял, ня гёзял,
Джанан ня гёзял, ня гёзял.
Ай дилбяр, джан дилбяр, гял дилбяр,
Телляр ойнасын.

Араз дяриндир, суйу сяриндир.
Гял назлы джейраным, гялбими диндир.

Гял гёзялим, гял мяляйим.
Гял, мяни диндир, кёнлюм сяниндир.

Алям ня гёзял, ня гёзял,
Джанан ня гёзял, ня гёзял.
Ай дилбяр, джан дилбяр, гял дилбяр,
Телляр ойнасын.

Дили бимары ючюн мусиги дярман кимидир,
Онсуз алямдə бу алям мяня зиндан кимидир.
Унудар дярди-гями, ким ешидяр мусигини,
Санки, дюнйа о заман багы-гюлюстан кимидир.
Бяхтявяр кимсядир о, хялгидир ки, вар мусигиси,
Мусиги билмяйян ёлкя бир виран кимидир.

Алям ня гёзял, ня гёзял,
Джанан ня гёзял, ня гёзял.
Ай дилбяр, джан дилбяр, гял дилбяр,
Телляр ойнасын.
Reply

Sun_tzy's Photo Sun_tzy 20 Jul 2009 - 14:06

Гёзял кяндимиз
Джейхун Мирзейев

Йурдум, йувам ай язиз кяндимиз,
Азад, абад, ай гёзял кяндимиз,
Гёзял олур сяндя йай, гыш, бахар,
Гёзял олур сяндя йай, гыш, бахар.

Йашыл мешяли,
Омюр няшяли,
Севирям сяни,
Гёзял кяндимиз.

Гушлар, гушлар ня гёзял оbeeeeepур.
Бях, бях, бях, бях ня гёзял оbeeeeepур.
Йашыл, ялван сары чичякляри,
Йашыл, ялван сары чичякляри.

Гарлы дагларын,
Барлы багларын,
Севирям сяни,
Гёзял кяндимиз.

Посвящается всем любителям латиноамериканских танцев :rroza:
Reply

Judge Dredd's Photo Judge Dredd 20 Jul 2009 - 14:21

A gözəl haralısan yar haralısan,
gözləri qaralısan yar qaralısan
baxışından tanıram sən Bakının maralısan
Bakının maralısan yar haralısan
Su gələr arxa nə var,tökülər çarxa nə var
səni mən çox sevirəm yar səni mən çox sevirəm
bilmirəm xalxa nə var yar haralısan
başında ağ şalı var, yanağında xalı var,
özü ceyran balası yar haralısan?
gözlərindən tanıram sən Bakının maralısan
Bakının maralısan yar haralısan?
Reply
Реклама на сайте